Tribia utrikularis - doslova píšťaly s měchem, tak nazývali gajdy Římané v období 2. století našeho letopočtu. Takto je popsal císařský římský životopisec Gaius Suetonius Tranquillus a možná se jedná o nejstarší dochovaný bližší popis tohoto hudebního nástroje. Zmínky o gajdách nalezneme rovněž i ve starořecké kultuře kolem 5. st. před naším letopočtem v Aristofanových komediích. Ale nenechme se mýlit, gajdy jsou mnohem, mnohem starším hudebním nástrojem. O jejich prapůvodu se vedou časté vědecké diskuse. Jejich pravlast přesto nebyla nikdy jednoznačně určena a podle mého soudu to už dnes ani není možné. Můžeme se jen domnívat, že na gajdy v různých podobách hráli už staří Sumerové, Babylónci, Peršané, a že gajdy z oblasti přední Asie podnikly během staletí dlouhou pouť, aby se později objevily v rukou muzikantů v Evropě.

 V Evropě nalezneme první konkrétní popis gajd až v 9. století v Jeronýmových listech. Pravděpodobně i střet kultur provázený křižáckými výpravami přispěl k rozšíření tohoto hudebního nástroje po celé Evropě. Období renesance se poté stalo doslova renesančním i pro gajdy, dudy. Proto se s tímto hudebním nástrojem od 14. století často setkáváme jak v malbách na historických památkách, tak i v písemných záznamech. Ve Skotsku byl dokonce nalezen účetní záznam ze 14. století o výplatě honoráře za hru na dudy.

   Velmi zajímavé bylo i hodně rozdílné společenské postavení hráčů. Stejně jako u jiných hudebních nástrojů zde nalezneme umělce hrající na svatbách, pohřbech a na ulici, také potulné žebráky i alkoholiky. Gajdy zněly na pastvinách u pastevců a vesničanů. Dudáci byli i vážení placení dvorní hráči a ve Skotsku také vojáci v sukních dudající do boje i na pohřbu padlých spolubojovníků. (AA)

 

Gajdyseriál 4
Gajdyseriál 1
Skotské gajdy používané na tancovačkách, výrobce Juraj Dufek - http://www.gajdy.bagpipes.sk/
Gajdoši - Rosťa Vinkler a Pavel Číp - výrobce hudebních nástrojů
Gajdyseriál 3

Hudební obory
Gajdyseriál:
Gajdyfest 2010 Třinec
Třinec
-
5. listopadu Zobawa
      19:00 - 22:00
Hrčava
- 6. listopadu stará hospoda
     17:00 -19:00
Více o gajdyfestu 2010
„Tribia utrikularis“ aneb krátce o tom, jak to bylo kdysi dávno:
  
A PLUS, spol. s. r. o.
Konská 50, Třinec