V Čechách mají dudy tisíciletou tradici. Jak asi vypadal nejstarší nástroj? Jednoduchý zásobník vzduchu nafukovaný ústy, melodická, někdy zdvojená píšťala a basová píšťala. Velkou kuriozitou je, že mezi vzácnými nástěnnými malbami na Karlštejně ze XIV. století je vyobrazen anděl hrající na dudy. Nafukovací nástroje ustoupily na počátku minulého století dudám s dmýchacím měchem. Toto vylepšení, které umožnilo dudákům zpívat, což čeští dudáci bohatě využívali, se k nám dostalo nejspíše z Francie přes Německo. Původně všude se vyskytující dudácká lidová hudba se udržela nejdéle v jižních a jihozápadních Čechách. Mezi výrazné dudácké oblasti patřilo Chebsko, Sulislavsko, Chodsko, Plzeňsko, Rokycansko, Klatovsko, Prácheňsko, Doudlebsko, Blata, Kozácko, Milevsko a celé Pošumaví. V celé oblasti jihozápadních Čech, překračují dudy i historickou hranici a na stejný typ dud se hraje i v německém či rakouském příhraničí.

    Rovněž v Čechách měli dudáci mezi lidovými hudebníky dosti výlučné postavení. Ke své hře přidávali různé žerty a šprýmy, při nichž dovedli uplatnit svůj neobvyklý nástroj. Aby při taneční veselici lépe udržovali rytmus, obouvali si třeba jen jeden dřevák, kterým pak o podlahu nebo i na stole vydupávali do taktu. Dudy neodkládali ani ve vysokém stáří. Je zajímavé, že z dlouhé řady dudáků, působících v předminulém století na Chodsku a v jižních Čechách, se mnozí i přes své nevalné sociální postavení dožili nadprůměrně vysokého věku. Dovedný dudák byl vždy miláčkem lidu. Býval při všech lidových slavnostech, na svatbách, posvíceních a poutích, všude tam, kde byla chuť do zpěvu a tance.

    Jednou ze základních kombinací dudácké hudby je spojení dud s houslemi. Zhruba od XVI. století bylo v Čechách oblíbené nástrojové sdružení dudy, housle a píšťala, kterou později nahradil klarinet. Tím se vytvořil klasický typ české dudácké muziky. Později se malá muzika rozšířila o druhý klarinet a o skupinu smyčců, což poskytuje větší možnosti zejména v oblasti taneční muziky.

České foukací dudy, 19. stol.

České dudy - Ladislav Kovářík

„To sou dudy, jak jen je uslyším, celej se potěším, všechen všudy, všudy.“ (LK)

Gajdyseriál 1
Dudačka Hanka Klímová, české dudy
Gajdyseriál 4
Gajdyseriál 2

 

Hudební obory
Gajdyseriál:
Gajdyfest 2010 Třinec
Třinec
-
5. listopadu Zobawa
      19:00 - 22:00
Hrčava
- 6. listopadu stará hospoda
     17:00 - 19:00
Více o gajdyfestu 2010
Strakonický dudák aneb Švandovy dudy v Čechách
  
A PLUS, spol. s. r. o.
Konská 50, Třinec