Už se moc těším na páteční festivalový večer a všechny kamarády slovenské gajdoše. Každý jeden výrazná osobnost, jeden mistrný hudební zážitek vedle druhého, gajdy na první pohled téměř stejné. Několikeré píšťaly vetknuté do kozího měchu a typický astmatický zvuk, kdy gajdoš nafukuje vzduchový zásobník. A pak to najednou přijde. Gajdy zamečí svůj trojhlasný nebo rovnou čtyřhlasý nápěv, stačí jen zavřít oči a před vámi se odehrává pastevecké pastorále v nádherné slovenské přírodě, vesnická tancovačka, rekrutská pijatyka, těžký horalský životní příběh na sklonku člověčího podzimu nebo naopak rozverné škádlivé nápěvy prvních setkání lásky. Gajdy předehrají melodii a pak se odmlčí, aby přišel čas na zpěvákovo hrdlo. Zazpívej! Neustále se spolu střídají gajdy a hlas gajdoše. Je to jeden znatelný z mnoha rozdílů, který můžeme pozorovat mezi českými dudami a slovenskými gajdami, kterým chybí dýmák a gajdoš musí nafukovat měch ústy.

    Na Slovensku nacházíme gajdy, které se od sebe liší jak zvukem, tak svou konstrukcí. Okolo Nitry se můžeme setkat s gajdami tří až čtyřhlasými na rozdíl od Kysúcka, kde najdeme obdobu gajd jihotěšínských dvojhlasých. V oblasti kolem obcí Malá Lehota, Jedlové Kostolany se setkáme s tříhlasým nástrojem velmi vysoko laděným. A tak bychom mohli dále pokračovat ve výčtu od blízké Oravy přes Podpolaní, až po jižní část Slovenska, kde můžeme naslouchat tříhlasým gajdám maďarského typu.

Mulitánky - rekonstrukce Juraj Dufek, http://www.gajdy.bagpipes.sk/

    Závěrem bych připomenul nástroj „libě znějící“, který se v období renesance vyskytoval napříč celou Evropou: slovensky „mulitánky, česky „moldánky“ a po našemu „muldanki“. I když máme u nás toto slovo spojeno s významem dávat se do pláče (natahovat moldánky), jedná se opravdu původně o pojmenování hudebního nástroje, na který hrávali moldavští pastýři tehdy ještě z Besarábie.

    Mnohé z nástrojů uvedené v našem miniseriálu určitě spatříte na gajdošském festivalu, jakpak by ne, když očekáváme na 20 gajdošů! Neváhejte, protože „Keď sa nám pálenô minie, pôjdeme gajdovať inde“. (AA)

Gajdyseriál 1
Gajdoši - Luboš Tatarka a Juro Dufek
Gajdyseriál 3
Gajdyseriál 2

Hudební obory
Gajdyseriál:
Gajdyfest 2010 Třinec

Třinec
-
5. listopadu Zobawa
      19:00 - 22:00
Hrčava
- 6. listopadu stará hospoda
     17:00 - 19:00
Více o gajdyfestu 2010
Slovenské gajdy aneb zagajduj gajdoško, dudku, pokiaľ je pálenô v súdku. Keď sa nám pálenô minie, pôjdeme gajdovať inde.
  
A PLUS, spol. s. r. o.
Konská 50, Třinec