Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

AKTUALITY

Kalendář

informace

2019/20

Školní vzdělávací program

Školní řád

úřední deska

GDPR

mapa webu

Banner iZUŠ

Máte v úmyslu zadat své osobní údaje do formuláře informačního systému iZUŠ na webu Základní umělecké školy A PLUS, spol. s r.o. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji a souladu s platnými právními předpisy naleznete zde.

Zuš Open 2020

Máte zájem své dítě hudebně nebo výtvarně vzdělávat?

Charakteristika základního uměleckého vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu. Neposkytuje stupeň vzdělání, ale základy vzdělání v uměleckých oborech. V systému uměleckého vzdělávání představují důležité východisko pro vzdělávání ve středních, vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

ZUŠ A PLUS, spol. s r. o.

je zařazena do Rejstříku škol ČR. Žáci jsou přijímáni na základě talentových a přijímacích zkoušek. Průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány Českou školní inspekcí. Kvalita uměleckého vzdělávání se tak výrazně liší od vzdělávání "zájmového" nebo "volnočasových aktivit".

Naše škola má vypracovaný Školní vzdělávací program (na základě Rámcového vzdělávacího programu, který je určen státem). Ten je k prostudování na webových stránkách školy a každý zájemce (zákonný zástupce) by se s ním měl podrobně seznámit, než své dítě do školy přihlásí. Školní vzdělávací program ZUŠ A PLUS najdete zde, s titulem "Mám – li se učit, musím mít partnera v učení".

Upozornění!

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu

Archivní fotografie koncert
Archivní fotografie výuka
Archivní fotografie happening výtvarné tvorby

Krůčky k umění

Je tomu již více než dvacet let, co jsme se začali snažit o moderní a kvalitní edukaci dětí zaměřenou na hudební a vizuální kulturu. Mnozí naši žáci a studenti jsou již na středních či vysokých školách, anebo již zdárně absolvovali. Velice nás pak těší, že jejich zájem o kulturu a umění neochabuje a vracejí se k nám sdílet své pokroky, úspěchy a životní zkušenosti.

Dnešní svět je zaměřen na "ohřívání polotovarů" v jakémkoli odvětví, nevyjímaje ani svět umění a pop-kultury, a proto mnohdy s nelibostí nazíráme na různé rádoby "talentové" soutěže, produkující jakési "bezkvalitní rychlokvašky", vydávané za opravdové umělce a umění.

Právě v základních uměleckých školách by měl, a také může malý "umělec" hledat, učit se základům řemesla, prodírat se množstvím různých technik a především učit se trpělivosti a píli, mnohdy musí svůj drahocenný dětský čas věnovat nezbytným nepodařeným a opakovaným pokusům, kterými se člověk postupně přesvědčí o tom, že i umění je mnohdy pořádná dřina, než se dopracuje k nějakému (ale o to více zaslouženému) cíli.

Výjimeční a talentovaní žáci mohou po ukončení základní školy studovat na konzervatořích, které připravují profesionální hudebníky nebo učitele v ZUŠ. Všichni žáci mají otevřené dveře ke studiu na středních pedagogických školách. Po absolvování druhého stupně ZUŠ jsou žáci připraveni pro studium učitelství pro 1. a 2. stupeň základních škol nebo pro učitelství na středních školách a v ZUŠ.

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design