ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

GDPR Školní řád Školní vzdělávací program E-PŘIHLÁŠKA

Přijímací řízení


Talentové a přijímací zkoušky pro rok 2020 / 2021

v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně v ZŠ Masarykova, Hnojník

25. 8. — 4. 9. 2020


pouze na pozvání na základě elektronické přihlášky

Konkrétní termín tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci není určen. Uchazeč s doprovodem jednoho zákonného zástupce bude zván na základě elektronické přihlášky na konkrétní den a hodinu po telefonické dohodě, proto uvádějte do přihlášky údaje přesně.

Uchazeči o studium výtvarného oboru budou po zaslání elektronické přihlášky vyzváni k doručení domácích výtvarných prací. Uchazeč se nemusí dostavit osobně, stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Podmínky vstupu do budovy:

uchazeče si vyzvedne zkoušející učitel zvoleného hudebního zaměření. Doprovod bude do budovy vpuštěn za dodržení požadovaných hygienických podmínek (dezinfekce při příchodu do budovy, návleky na obuv nebo přinesená domácí obuv).

Podmínky studia:

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Možnost přihlášení a odhlášení se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Mgr. Alena Adamíková
ředitelka


on-line přihlášku lze vyplnit na portálu iZUŠ

Logo IZUŠ s.r.o.