ZUŠ A PLUS

„Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení.“


Podrobnější informace o studijních programech a zaměřeních naleznete v našem školním vzdělávacím programu.

GDPR Školní řád Školní vzdělávací program E-PŘIHLÁŠKA

Přijímací řízení


Dodatečné talentové a přijímací zkoušky pro rok 2023 / 2024

v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně, v ZŠ Masarykova Hnojník, Stříteži a Žabni

4. 9. — 7. 9. 2023


4. 9. 2023 12:00 - 17 hod. v Českém Těšíně

5. 9. 2023 15:30 - 17 hod. v Žabni

6. 9. 2023 15:30 - 17 hod. v Hnojníku

7. 9. 2023 15:30 - 17 hod. v Střítež

Přihlášku ke studiu je vhodné předvyplnit pomocí portálu iZUŠ

Podmínky studia:

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Možnost přihlášení a odhlášení se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Mgr. Kateřina Landecká
ředitelka


on-line přihlášku lze vyplnit na portálu iZUŠ

Logo IZUŠ s.r.o.